Best practices en Templates

Onderstaande best practices en templates zijn handig voor iedereen die business helpt om de vertaling te maken naar de juiste oplossing. En dat begint natuurlijk met het stellen van de juiste vragen. De templates bevatten de instrumenten om de juiste analyse te maken, requirements vast te leggen en prioritering uit te voeren.

1. Business en functionele requirements template

Bijgaande template gebruikt een consultant om doel, doelstelling, business en functionele requirements op een samenhangende manier vast te leggen.

Business requirements templates (doelstelling, business en functionele requirements)

2. Business case template

Het maken van een business case is tegelijkertijd makkelijk en moeilijk: het makkelijke deel is het berekenen van de Netto Contante Waarde. Veel mensen kijken hier tegenop want zij vinden financiŽle cijfers lastig. Toch is het berekenen van de Netto Contante Waarde eenvoudig, als je de juiste data verzameld en de financiŽle/fiscale afdeling onderdeel is van jouw team om typische bedrijfseconomische en fiscale informatie te verstrekken. Om enig houvast te hebben heb ik een template toegevoegd waarmee je voor eenvoudige projecten de Netto Contante Waarde kunt uitrekenen. Het moeilijke deel van een business case is het verzamelen van de data, vervolgens het bepalen van de KPI's waarmee het effect in de operatie gemeten wordt ("benefit tracking") en tenslotte het aanspreken van de operatie op de KPIīs die wel/niet worden gehaald. Hierover volgt binnenkort een tekst.

Template voor berekenen Netto Contante Waarde